รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

3. รับสมัครสาขาวิชา วิศวกรโยธา/งานก่อสร้าง

4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา/ใบ ก.ว.

5.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

6.มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนก่อสร้าง

7.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

8. มีความเป็นผู้นำ

9. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดี

เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 17.30 น. จันทร์ - เสาร์ 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด เลขที่ 76/3 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,รูปถ่าย มาที่ E-mail:hr@nawakij-aluminum.com หรือสอบถามได้ที่   มือถือ 061-7386655