รับสมัคร ตำแหน่ง สถาปนิก

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

3. จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี

4. มีใบอนุญาตเป็นสถาปนิก

5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

6. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนก่อสร้าง

7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

8. มีความเป็นผู้นำ

9. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดี

เวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 17.30 น. จันทร์-เสาร์

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด เลขที่ 76/3 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือสอบถามได้ที่   มือถือ 061-7386655  / 02-5834519 ต่อ 201-202