รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน (ด่วน)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ปวช.ปวส ก่อสร้างขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office

4. สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอลูมิเนียมกระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 17.30 น. จันทร์-เสาร์

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด เลขที่ 76/3 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือสอบถามได้ที่   มือถือ 061-7386655  / 02-5834519 ต่อ 201-202