รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ                                                         

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป                                                        

2. ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ซ่อมแซมเครื่องจักร

4. มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย

5. มีความขยันอดทนสู้งาน

เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 17.30 น. จันทร์ - เสาร์   (สถานที่ปฏิบัติงานโรงงานราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์) 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด เลขที่ 76/3 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือสอบถามได้ที่   มือถือ 061-7386655  / 02-5834519 ต่อ 201-202